PHƯƠNG PHÁP HỌC ĐỘC QUYỀN TỪ CHUYÊN GIA

LỘ TRÌNH HỌC TIẾNG ANH
TỪ MỚI BẮT ĐẦU ĐẾN IELTS 7.0

CÁC KHOÁ HỌC IELTS TẠI PASAL

GIẢI PHÁP LUYỆN THI IELTS
TINH GỌN – HIỆU QUẢ – ĐẠT ĐẦU RA

Pronunciation
Workshop

PHÁT ÂM CHUẨN MỸ

Thời lượng: 16 buổi
Sĩ số: 23 – 28 học viên

Xem thêm

Effortless
English

TĂNG TỐC PHẢN XẠ TIẾNG ANH

Thời lượng: 18 buổi
Sĩ số: 23 – 28 học viên

Xem thêm

Xây dựng nền tảng
IELTS 4.5

ĐẦU RA IELTS TỐI THIỂU 4.5

Thời lượng: 24 buổi
Sĩ số: 18 – 20 học viên

Xem thêm

Khai phá
IELTS 5.5

ĐẦU RA IELTS TỐI THIỂU 5.5

Thời lượng: 30 buổi
Sĩ số: 18 – 20 học viên

Xem thêm

Chinh phục
IELTS 6.5

ĐẦU RA IELTS TỐI THIỂU 6.5

Thời lượng: 30 buổi
Sĩ số: 15 – 18 học viên

Xem thêm

Làm chủ
IELTS 7.0+

ĐẦU RA IELTS TỐI THIỂU 7.0

Thời lượng: 25 buổi
Sĩ số: 12 – 15 học viên

Xem thêm

TẠI SAO NÊN LỰA CHỌN PASAL