QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN

2015

3 cơ sở
7.200 Học viên.
Ký hợp tác Độc Quyền cùng chuyên gia AJ Hoge

2016 – 2017

6 cơ sở
27.000 Học viên.
Ký hợp tác Độc Quyền cùng chuyên gia Paul Gruber

2018

8 cơ sở
35.000 Học viên.
Ký hợp tác Độc Quyền cùng chuyên gia Paul Gruber

2019 – 2021

8 cơ sở
100.000 + Học viên.
Ký hợp tác Độc Quyền cùng chuyên gia Simon Corcoran

2022 – 2023

9 cơ sở
116.000 + Học viên.
Ký kết hợp tác với ELSA Speak tích hợp công nghệ AI vào chương trình đào tạo IELTS

CÁC CHỨNG NHẬN CỦA PASAL

Truyền hình – Báo chí nói gì về Pasal